lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TRUST

Med ett växande väg- och järnvägsnät blir det allt viktigare att bygga säkra, miljövänliga, kostnadseffektiva anläggningar under mark, som är energisnåla och lätta att underhålla. Det är därför angeläget att utveckla och implementera nya och förbättrade metoder och tekniker för planering, projektering och byggande. 

TRUST är Sveriges största geoteknikrelaterade FoU-projekt, där universitet, industri och myndigheter arbetar tillsammans för att utveckla undermarksbyggande i urban miljö. Läs mer på projektets hemsida.