lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VTGA05 Teknisk geologi (W)

Teknisk geologi för W

Kursen går i lp4, är obligatorisk för W1, och syftar till att du skall få grundkunskaper i allmän geologi, tillämpad (ingenjörs-)geologi och hydrogeologi.

Kursen är anpassad till ekosystemteknikprogrammet genom att sambanden mellan ekologi och geologi betonas. Det sistnämnda torde tydligt framgå då kurserna Terrester Ekologi och Teknisk Geologi går parallellt i tiden och har ett visst samarbete.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs kurskatalog.

All information för dig som läser kursen finns i  live@lund

Kursansvarig lärare är Joakim Robygd.