lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VTGF01 Bergmekanik och bergbyggnad

Bergmekanik och Bergbyggnad

Kursen är alternativobligatorisk för V3 och går i lp4. I kursen behandlar vi berg som konstruktionsmaterial samt metoder för att bygga i och med berg. Du får också arbeta med en större uppgift, där du tillämpar dina kunskaper på ett verkligt undermarksprojekt, med stöd av yrkesverksamma handledare.

Kursen är nyttig för alla V-ingenjörer, men särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs kurskatalog.

Kontakta gärna kursansvarig lärare Peter Jonsson om du vill veta mer.

All information för dig som läser kursen finns i  live@lund