lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Vi ger i sin helhet de kurser du ser i menyn. Vi medverkar dessutom i större eller mindre omfattning i andra kurser, både på civilingenjörsprogrammen på LTH och i andra utbildningar. Här hänvisar vi till respektive kurshemsida.

För ytterligare allmän information om våra kurser hänvisar vi till LTHs kurskatalog.

All information för dig som läser en aktuell kurs finns i lärplattformen Canvas, och du får åtkomst till denna i samband med kursstart om du är anmäld.

ENGLISH

See the menu choices or LTHs curriculum! If the course information here is in English, the course is taught in English. All course related material will be available on the learning platform Canvas. You will gain access to it once the course starts, and if you are enrolled.