lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VTGA01 Teknisk geologi (V)

Teknisk geologi för V1

I kursen, som går i lp1 och är obligatorisk för V1, får du grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi. Vi arbetar på en geologiskt vetenskaplig grund, men ingenjörsgeologiska aspekter främst ur byggnadsteknisk synvinkel behandlas också.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs i LTHs kurskatalog.

All information för dig som läser kursen finns på lärplattformen Canvas!

Kursansvarig lärare är Alfredo Mendoza.