lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VTGA05 Teknisk geologi (W)

Teknisk geologi för W

Kursen går i lp4, är obligatorisk för W1, och syftar till att du skall få grundkunskaper i allmän geologi, tillämpad (ingenjörs-)geologi och hydrogeologi.

Kursen är anpassad till ekosystemteknikprogrammet genom att sambanden mellan ekologi och geologi betonas. Det sistnämnda torde tydligt framgå då kurserna Terrester Ekologi och Teknisk Geologi går parallellt i tiden och har ett visst samarbete.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs kurskatalog.

All information för dig som läser kursen finns på lärplattformen Canvas.

Kursansvarig lärare är Joakim Robygd.