lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VTGF01 Bergmekanik och bergbyggnad

Bergmekanik och Bergbyggnad

Kursen är alternativobligatorisk för V3 och går i lp4. I kursen behandlar vi berg som konstruktionsmaterial samt metoder för att bygga i och med berg. Du får också arbeta med en större uppgift, där du tillämpar dina kunskaper på ett verkligt undermarksprojekt, med stöd av yrkesverksamma handledare.

Kursen är nyttig för alla V-ingenjörer, men särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs kurskatalog.

Kontakta gärna kursansvarig lärare Peter Jonsson om du vill veta mer.

All information för dig som läser kursen finns på lärplattformen Canvas.