lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VTGF05 Geoteknologi för BI

Geoteknologi för BI

Kursen är obligatorisk för BI. I kursen behandlas geologiska och geotekniska förhållanden med relevans för brandingenjörens verksamhet. Du kommer att få en förståelse för att både naturliga processer och mänskliga aktiviteter kan påverka markens egenskaper, och att detta kan utgöra riskmoment i samhället. Vi ägnar oss främst åt svenska förhållanden, bland annat grundvattenskydd, ras och skred tas upp.

För ytterligare allmän information hänvisar vi till LTHs i LTHs kurskatalog.

All information för dig som läser kursen finns på lärplattformen Canvas.

Kursansvarig lärare är Nils Rydén.