lu.se

Denna sida på svenska This page in English

MFS

Minor Field Study

Vi har ofta möjligheter att erbjuda examensarbeten i samband med MFS-stipendier. Du arbetar då i ett utvecklingsland under minst åtta veckor, med stöd från det SIDA-finansierade programmet MFS. Är du intresserad av ett MFS-projekt på Teknisk geologi, läs på informationssidorna, kontakta sedan Gerhard Barmen.

Frequently, we have opportunities for MSc thesis work in a developing country. The project includes eight weeks work abroad, and is supported by the SIDA-MFS program. If you are interested in a MFS project at Engineering Geology, read more here, then contact Gerhard Barmen.