lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Vid avdelningen arbetar vi med forskning och undervisning inom vårt ämnesområde Teknisk geologi.

Forskningen bedrivs oftast i externt finansierade projekt. Vi ger flera grundutbildningskurser, huvudsakligen på LTH, vi erbjuder examensarbeten och bedriver forskarutbildning.

Vi samarbetar ofta och gärna med olika aktörer i samhället, både privata och offentliga, och har även långtgående internationella samarbeten i flera världsdelar. Den nationella geovetenskapliga resursen Riksriggen finns också här.