lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Vid avdelningen arbetar vi med forskning och undervisning inom vårt ämnesområde Teknisk geologi.

Forskningen bedrivs oftast i externt finansierade projekt. Vi ger flera grundutbildningskurser, huvudsakligen på LTH, vi erbjuder examensarbeten och bedriver forskarutbildning.

Vi samarbetar ofta och gärna med olika aktörer i samhället, både privata och offentliga, och har även långtgående internationella samarbeten i flera världsdelar. Den nationella geovetenskapliga resursen Riksriggen finns också här.