lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

 
DISPUTATION


Sara Johansson försvarar sin doktorsavhandling Geometrical controls on spectral induced polarization in time- and frequency domain den 29 mars 2019, kl 10:15 i sal E:B, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.

Läs mer på denna länk

Alla intresserade är välkomna!