lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

TRUST

Att göra undermarken mer genomskinlig underlättar för framtida stadsutveckling! Teknisk geologi deltog i Sveriges största geotekniska forskningsprogram TRUST

 

Doktorandtjänst

Planerad doktorandtjänst till projektet ”Rost i Tätplåt”. Läs mer här!