top image

Teknisk geologi

Välkommen till Teknisk geologi

På webbplatsen hittar du information om oss och vår verksamhet.

Licentiatseminarium

Oskar Baggens försvarar licentiatavhandlingen "Non-destructive evaluation of plate-like concrete structures: elastic properties and thickness" i Lilla Hörsalen påIngvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 26, Lund. Tid: onsdagen den 11 mars, kl. 10-12. Opponent: Michel Castaings, Universitetet i Bordeaux, Frankrike. Handledare: Nils Rydén, Teknisk Geologi, Lunds tekniska högskola. Examinator: Hans W Persson, Biomedicinsk Teknik, Lunds tekniska högskola.

Avhandlingen omfattar 75 hp och finns tillgänglig hos Cecilia Mildner, tfn 046-222 7425, e-post cecilia.mildner@tg.lth.se. Alla intresserade är välkomna!

Vi flyttar hem igen!

Hälften av V-huset på LTH är nu färdigrenoverat, och vi har flyttat tillbaka dit från och med den 3 december 2014. Vi behåller våra telefonnummer, e-post och vår postadress. Gatuadressen är åter John Ericssons väg 1, 223 63 Lund.

Post Doc Opportunity

Optimisation of DCIP Surveying and Monitoring in Complex Environments

There is an opening for a post doc position at Engineering Geology, Lund University, on optimisation of DCIP surveying and monitoring in complex environments. Read more>>>

Riksriggen

Sedan 2010 har vi tillsammans med flera andra universitet i Sverige och med finansiering av bl.a. Vetenskapsrådet arbetat med att bygga upp en nationell forskningsinfrastruktur för djup kärnborrning, som nu går under namnet Riksriggen. Riksriggen har en egen webbplats som du hittar här.