lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

DISPUTATION


Patrik Fröjd försvarar sin avhandling Structural health monitoring of concrete structures using diffuse waves den 9 mars 2018 kl 10:15 i sal V:B, V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

Följ länken för mer information och nerladdning.

Välkomna!