top image

Teknisk geologi

Välkommen till Teknisk geologi

På webbplatsen hittar du information om oss och vår verksamhet.

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen Structural Health Monitoring of Large Concrete Structures av Patrik Fröjd, försvaras i lokalen Pepparholm på Studiecentrum, LTH, John Ericssons väg 4 i Lund, måndagen den 15 februari 2016, kl. 10-12. Opponent: Vincent Garnier, Aix Marseille Université, Marseilles, Frankrike. Handledare: Peter Ulriksen, Teknisk Geologi, LTH. Examinator: Torleif Dahlin, Teknisk Geologi, LTH. Avhandlingen finns tillgänglig för nerladdning.

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen Optimization of time domain induced polarization data acquisition and spectral information content av Per-Ivar Olsson försvaras i lokalen Pepparholm på Studiecentrum, LTH, John Ericssons väg 4 i Lund, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 10-12. Opponent: Anders Vest Christiansen, Institute for Geoscience, Aarhus Universitet. Handledare: Torleif Dahlin, Teknisk Geologi, LTH. Examinator: Peter Ulriksen, Teknisk Geologi, LTH. Avhandlingen finns tillgänglig för nerladdning.

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen From microstructure to subsurface characterization – spectral information from field scale time domain induced polarization av Sara Johansson försvaras i lokalen Pepparholm på Studiecentrum, LTH, John Ericssons väg 4 i Lund, onsdagen den 17 februari 2016, kl. 10-12. Opponent: Andreas Kemna, Steinmann-Institut, Universität Bonn. Handledare: Torleif Dahlin, Teknisk Geologi, LTH. Examinator: Jan-Erik Rosberg, Teknisk Geologi, LTH. Avhandlingen finns tillgänglig för nerladdning.

Vi flyttar hem igen!

Hälften av V-huset på LTH är nu färdigrenoverat, och vi har flyttat tillbaka dit från och med den 3 december 2014. Vi behåller våra telefonnummer, e-post och vår postadress. Gatuadressen är åter John Ericssons väg 1, 223 63 Lund.

Riksriggen

Sedan 2010 har vi tillsammans med flera andra universitet i Sverige och med finansiering av bl.a. Vetenskapsrådet arbetat med att bygga upp en nationell forskningsinfrastruktur för djup kärnborrning, som nu går under namnet Riksriggen. Riksriggen har en egen webbplats som du hittar här.