lu.se

Teknisk geologi

Lunds Tekniska Högskola

 
DISPUTATION


Per-Ivar Olsson försvarar sin doktorsavhandling Advances in time domain induced polarisation tomography Friday 30, 2018, kl 10:15 i sal V:B, V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

Läs mer på denna länk

Alla intresserade är välkomna!