lu.se

TRUST

Att göra undermarken mer genomskinlig underlättar för framtida stadsutveckling! Teknisk geologi deltog i Sveriges största geotekniska forskningsprogram TRUST