lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Vår forskning handlar om karakterisering av material och vatten i geomiljön eller i anläggningstekniska sammanhang.

Här ingår georesursteknik (inkluderande prospekteringsteknik, borrteknik och brunnsbyggnad, akviferteknik och hydrogeologi) men också oförstörande provning, produktionskontroll och övervakning på land och till havs samt tillämpad geofysik för ytnära förundersökningar och tillämpningar inom grundvatten och miljö.

Du kan läsa mer om vår forskning i forskningsportalen LUCRIS.