Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetsrapport

 Denna webbplats utges av Lunds Universitet, Avdelningen för Teknisk geologi. 

Kontakta oss

Naturligtvis vill vi att så många som möjligt ska kunna ta del av materialet här. Men ibland kan det bli fel, och vi kan naturligtvis missa något. 

Om du behöver få information i något annat format än vad du kan hitta här, om du behöver förtydliganden, eller om du vill rapportera ett allmänt problem med tillgängligheten vill vi gärna att du kontakta oss, helst på e-post (webmaster@tg.lth.se eller på telefon 046-2227425.

Du kan också ta kontakt med varje sidas ansvarige (kursansvarig eller sidansvarig), namnet på sidansvarig finns under texten på varje sida. 

Tillsyn

Om du begärt information eller förbättringar, och inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta Myndigheten för Digital Förvaltning:  https://www.digg.se/tdosanmalan

Pågående arbeten

Vi inväntar just nu arbeten med sidmallar och hjälpmedel som utförs på LTH centralt. Så fort dessa är genomförda förändrar vi våra sidor så att de avspeglar förbättringarna.

Sidansvarig: webmaster@tg.lth.se | 2023-10-23