lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

ASSERT
ASSERT utvecklar kvalitetskontroll av markstabilisering med resistivitetstomografi i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel.

I-EDDA
Riksriggen
är central i projektet I-EDDA som syftar till att utveckla framtidens undersökningsborrningar genom att dela resurser och ny teknik mellan aktörer i EU.

PIPESTATUS
Ledningsägare, konsulter och forskare samlar krafterna! Teknisk geologi deltar i projektet Pipestatus som syftar till att kunna bedöma tillståndet hos ledningsnät för vatten och fjärrvärme.

MIRACHL
Lunds universitet koordinerar och deltar i MIRACHL, ett brett samarbete mellan universitet, myndigheter och företag för att underlätta sanering av de 2000 platser i Sverige som är kontaminerade med perkloretylen från t.ex. gamla kemtvättar.

Riksriggen
På Teknisk geologi finns Riksriggen, en nationell forskningsinfrastruktur vars verksamhet syftar till att tillhandahålla resurser för vetenskapliga borrningar.

TRUST
Att göra undermarken mer genomskinlig underlättar för framtida stadsutveckling! Teknisk geologi deltog i Sveriges största geotekniska forskningsprogram TRUST

Bolivia
I samarbete med bolivianska universitet och SIDA driver vi ett projekt för att bättre förstå akvifärsystemen i ett område i Bolivia, för att kunna undvika överuttag och resursförstöring.

NDT
Vi forskar på oförstörande provning och kontinuerlig övervakning av byggnadskonstruktioner och material såsom betong och asfalt.

LINKIP
LINIKP kopplar samman IP i tidsdomän (TDIP) och i frekvensdomän (SIP) för att karakterisera undermarken, med syfte att förvalta och skydda grundvattenresursen. Läs mer om projektet här.