Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

In this project we will use geophysics to estimate hydrogeological parameters from geophysical data, employing geophysical methods such as DCIP and NMR/MRS.

The project will focus heavily on borehole and laboratory measurements and the development of new algorithms.

Read more about the project here!

Blue Transition är ett projekt som stöds av EU via Interreg North Sea Region. Fram till våren 2026 arbetar vi tillsammans med europeiska kollegor i sex länder med ett antal praktiska tillämpningar i form av pilotprojekt med det överordnade syftet att säkra tillgången till vatten av god kvalitet mot hotet från klimatförändringarna.

Mer om projektet Blue Transition

Detta projekt, med stöd från Vinnova, SBUF och Trafikverket syftar till att utveckla och testa en metodik för rationella markundersökningar, som gör det möjligt att snabbare, enklare och billigare producera en markprognos för att miljöpröva, kostnadsberäkna och riskbedöma järnvägsprojekt. Metodiken kommer att testas på representativa delar av sträckan Hässleholm Lund, men är tillämpbar överallt. Deltagare är förutom Teknisk geologi, Skanska Sverige AB, Uppsala universitet och Sveriges geologiska undersökning SGU.

Mer om REICOR

ASSERT utvecklar kvalitetskontroll av markstabilisering med resistivitetstomografi i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel.

ASSERTs profil i Forskningsportalen

På Teknisk geologi finns Riksriggen, en nationell forskningsinfrastruktur vars verksamhet syftar till att tillhandahålla resurser för vetenskapliga borrningar.

Riksriggens webbplats

Sidansvarig: webmaster@tg.lth.se | 2023-10-23